XR-Netværket

- Dansk netværk for VR og AR i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne.

Formålsbeskrivelse:

Netværket arbejder for at understøtte forskning, kvalitetssikring, udvikling og implementering af Virtual Reality og Augmented Reality i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne.

Netværket skaber rammer for videndeling af

o   Nyeste forskning og initiativer

o   Praktisk erfaring (gode såvel som dårlige erfaringer)

o   Brugen af teknologien

Netværket skaber rammer for

o   Matchmaking

o   Offentligt-Privat-Innovationssamarbejde

o   Større samarbejdsprojekter

o   Tiltrækning af klinikere til netværket

o   Udvikling af nye løsninger

Organisering

Styregruppen:  

1.     Louise Koch, DTU Library

2.     Peter Engholm, TakeawalkVR

3.     Ege Jespersen, Åte VR og Gonio VR

4.     Kristian Birkemose Jørgensen, VihTek, Region Hovedstaden

5.     Therkel Sand, CopenX

6.     Jon Ram Bruun-Pedersen, Aalborg Universitet København

7.     Henriette Palner Stick, Psykiatrisk Center Skt. Hans, Region Hovedstaden

8.     Anna Ring, Rehabiliteringscenter Aalborg, Fysioterapeut, projektmedarbejder ift. VR i hverdagsrehabilitering


Rammer for styregruppen

Styregruppen skal bestå af 6-8 medlemmer og være forholdsvis bred i sammensætningen for at styrke alle interesser. 

Det anbefales at følgende områder er repræsenteret i styregruppen:

 • Kommuner (herunder gerne en kliniker)
 • Virksomheder (Virksomheder i styregruppen repræsenterer virksomhederne i bred forstand og ikke sin egen virksomhed)
 • Regioner
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Hospitaler (meget gerne en kliniker) 

Der er årlig udskiftning/forlængelse i september

Styregruppens ansvarsområder:

 • Strategi
 • Rekruttering til netværk
 • Medlemsadministration/Hjemmeside
 • Intern/ekstern kommunikation
 • Koordinering af arbejdsgrupper
 • Økonomi

Arbejdsgrupper i netværket:

Planlægningsgruppe: 1-2 årlige arrangementer

Fundinggruppe: Skal søge penge til driften af organisationen

Løbende videndeling:

Intern kommunikation via linkedIn - https://www.linkedin.com/groups/8789037/

Direkte mail til enkelte medlemmer og eller en mindre gruppen af medlemmer når det er relevant. 


Finansiering

 • Ingen medlemsbetaling fra start
 • Baseret på frivillighed indtil der kommer funding
 • Arrangementer holdes så billigt som muligt
 • Finansieres via deltagerbetaling