KONTAKT

Ved tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden kan du kontakte
Dorthea Boska Nylander eller Sune Mølgård Faber

Afsender er netværkets styregruppe repræsenteret ved:

1.     Louise Koch, DTU Library

2.     Peter Engholm, TakeawalkVR

3.     Ege Jespersen, Åte VR og Gonio VR

4.     Kristian Birkemose Jørgensen, VihTek (Region Hovedstaden)

5.     Therkel Sand, CopenX

6.     Jon Ram Bruun-Pedersen, Aalborg Universitet København

7.     Henriette Palner Stick, Psykiatrisk Center Skt. Hans (Region Hovedstaden)

8.  Anna Ring, Rehabiliteringscenter Aalborg - Ældre- og Handicapforvaltningen

Skriv til styregruppen på: 
styregruppen@vr-netværket.dk

VR-Netværket videndeler på LinkedIn