Bliv medlem af VR-Netværket


Du kan tilmelde dig netværket, ved at sende en mail til Dorthea på blivmedlem@vr-netværket.dk.
Tilføj venligst navn, email, arbejdsplads og stillingsbetegnelse. Vi glæder os til at høre fra dig!

Tilmeld dig samtidig gerne vores LinkedIn gruppe som vi bruger til løbende videndeling medlemmerne imellem .

Vær i øvrigt opmærksom på, at du ved indmeldelse accepterer at blive registreret som medlem på VR-Netværkets hjemmeside med navn, arbejdsplads, stillingsbetegnelse og e-mail.

For udmelding: skriv til udmeldelse@vr-netværket.dk.