Velkommen til VR-Netværket

Netværket arbejder for at understøtte forskning, kvalitetssikring, udvikling og implementering af Virtual Reality og Augmented Reality i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne ved

at skabe rammer for videndeling af: 

o   Nyeste forskning og initiativer

o   Praktisk erfaring (gode såvel som dårlige erfaringer)

o   Brugen af teknologien

samt skabe rammer for:

o   Matchmaking

o   Offentligt-Privat-Innovationssamarbejde

o   Større samarbejdsprojekter

o   At tiltrække klinikere til netværket

o   Udvikling af nye løsninger