Velkommen til VR-Netværket

Netværket arbejder for at understøtte forskning, kvalitetssikring, udvikling og implementering af Virtual Reality og Augmented Reality i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne.

Netværket skaber rammer for videndeling af

o   Nyeste forskning og initiativer

o   Praktisk erfaring (gode såvel som dårlige erfaringer)

o   Brugen af teknologien

Netværket skaber rammer for

o   Matchmaking

o   Offentligt-Privat-Innovationssamarbejde

o   Større samarbejdsprojekter

o   Tiltrækning af klinikere til netværket

o   Udvikling af nye løsninger